این آموزش کاملا جامع است در صورت بروز مشکل و ابهام باپشتیبانی آنلاین در ارتباط باشید.

  • مرحله اول پس از ورودبه سایت” ورود/ثبت نام را بزنید

  • مرحله دوم شماره موبایل یاایمیل ثبت نامی را وارد کنید(کدکیحا باکلیک روی آن تغییر میابد)

تمام